Generalforsamling

Vittrup UG afholder ordinær generalforsamling

Onsdag den 26. januar 2022 kl. 19.30

på Vittrup Fri Fagskole

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved smørrebrød og kaffebord og håndboldkampen Danmark – Frankrig vises på storskærm.

Alle medlemmer er velkommen.