Generalforsamling med nyvalg til bestyrelsen

VUG har afholdt generalforsamling i Skummesalen og her kunne formanden Helge Ulrik berette om et meget specielt år 2020 med corona og nedlukning af de indendørs aktiviteter i flere omgange. Sommersæsonen med tennis viste dog fremgang hvilket må tilskrives at tennis med få spillere ad gangen er corona-venlig og blev populært i området med mange feriegæster.

Regnskabet viste et mindre overskud hvilket blev betegnet som meget tilfredsstillende i et vanskeligt år. Ved valg til bestyrelsen blev Casper Nellemann nyvalgt i stedet for Ina Christensen der efter 10 år i bestyrelsen ikke ønskede genvalg. Jesper Pedersen og Helge Ulrik blev begge genvalgt og Sten Svendsen blev ligeledes genvalgt som revisor.