Velkommen til en ny sæson

Det er med stor glæde og længsel, at vi nu endelig kan komme i gang med foreningens aktiviteter igen.

Vi kan med stolthed præsentere et nyt tiltag i dette års aktivitestsprogram.

Vi starter et yogahold og vi håber, at der er opbakning til det, samt de øvrige aktiviteter vi tilbyder i den kommende sæson.

Vi arbejder på yderligere aktiviteter, som vi måske starter i løbet af sæsonen.

Vi overvejer børnegymnastik, børne- og ungdoms badminton, men det vil I høre mere om hvis det bliver aktuelt og vi tror på der kan skabes nok interesserede.

Yderligere kan vi fortælle, at foreningen har fået nyt klublokale stillet til rådighed. Vittrup Fri Fagskole har stået for renovering  og ombygning af omklædning 4, sådan, at vi nu kan have et lækkert klublokale tæt på hallen. Vi har sørget for hyggelig indretning og møblering, og det er bestyrelsens håb, at vi med dette lokale kan opbygge endnu mere fællesskab og hygge omkring de forskellige aktiviteter vi udbyder i sæsonen.

Så hermed en opfordring til at benytte lokalet til at hygge efter træning, eller mødes inden til en hyggelig stund.

Bestyrelsen ønsker alle en god sæson, med håb om at glæden og fællesskabet igen kan trives i Vittrup og omegn.

Du kan se mere under de enkelte aktiviteter